Azure

Azure Virtual Machine Scale Sets

Virtual Machine Scale Sets jest to grupa wirtualnych maszyn, które są kopią jednego obrazu, który się skaluje. Aby wdrożyć Azure Virtual Machine Scale Sets, należy uruchomić poniższą ikonę: Wybieramy Create virtual machine scale set: Wybieramy obraz systemu operacyjnego, grupę zasobów, region. Możemy również rozmieścić naszą grupę wirtualnych maszyn w trzech niezależnych strefach. Następnie tworzymy hasło, które będzie takie same dla wszystkich maszyn: Wskazujemy liczbę instancji oraz rozmiar.   Opcja Autoscale pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie…

Continue reading