Azure

Azure Virtual Machines

Aby stworzyć wirtualną maszynę, należy w portalu Azure wejść w Create a resource, a następnie w sekcję Compute: Dla przykładu zainstalujemy Ubuntu Server 17.10. Klikamy zatem w odpowiadającą ikonkę i przechodzimy do konfiguracji: Następnie w opcji nr 2 wybieramy wielkości naszej maszyny: Po prawej stronie mamy podany szacunkowy miesięczny koszt użytkowania maszyny. W opcji nr 3 określamy szczegóły. Należy wybrać ilość niezależnych stref, dzięki którym dostępność usług będzie możliwa w przypadku awarii jednej strefy. Oczywiście…

Continue reading