Azure

Azure Batch

Azure Batch jest to usługa pozwalająca nam na wykonywanie równoległych komputacji. Azure Batch pozawala nam tworzyć i zarządzać poolami obliczeniowymi składających się z noodów. Noody to tak naprawdę maszyny wirtualne, na których uruchamiane są joby, które są zbiorami tasków. Każdy z tasków jest już realnym procesem, aplikacją, która ma zostać uruchomiona. Mechanizmu tego przeważnie używa się do analizy i procesowania zdjęć, transkodowania różnego rodzaju mediów (głównie video), rozpoznawania np. liter na obrazkach, do uczeniu sztucznych…

Continue reading

Azure

Azure Virtual Machine Scale Sets

Virtual Machine Scale Sets jest to grupa wirtualnych maszyn, które są kopią jednego obrazu, który się skaluje. Aby wdrożyć Azure Virtual Machine Scale Sets, należy uruchomić poniższą ikonę: Wybieramy Create virtual machine scale set: Wybieramy obraz systemu operacyjnego, grupę zasobów, region. Możemy również rozmieścić naszą grupę wirtualnych maszyn w trzech niezależnych strefach. Następnie tworzymy hasło, które będzie takie same dla wszystkich maszyn: Wskazujemy liczbę instancji oraz rozmiar.   Opcja Autoscale pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie…

Continue reading

Azure

Azure Virtual Machines

Aby stworzyć wirtualną maszynę, należy w portalu Azure wejść w Create a resource, a następnie w sekcję Compute: Dla przykładu zainstalujemy Ubuntu Server 17.10. Klikamy zatem w odpowiadającą ikonkę i przechodzimy do konfiguracji: Następnie w opcji nr 2 wybieramy wielkości naszej maszyny: Po prawej stronie mamy podany szacunkowy miesięczny koszt użytkowania maszyny. W opcji nr 3 określamy szczegóły. Należy wybrać ilość niezależnych stref, dzięki którym dostępność usług będzie możliwa w przypadku awarii jednej strefy. Oczywiście…

Continue reading