Azure

Azure Batch

Azure Batch jest to usługa pozwalająca nam na wykonywanie równoległych komputacji. Azure Batch pozawala nam tworzyć i zarządzać poolami obliczeniowymi składających się z noodów. Noody to tak naprawdę maszyny wirtualne, na których uruchamiane są joby, które są zbiorami tasków. Każdy z tasków jest już realnym procesem, aplikacją, która ma zostać uruchomiona. Mechanizmu tego przeważnie używa się do analizy i procesowania zdjęć, transkodowania różnego rodzaju mediów (głównie video), rozpoznawania np. liter na obrazkach, do uczeniu sztucznych…

Continue reading