SharePoint

Wyświetlanie wewnętrznych nazw kolumn listy SharePoint

W wielu przypadkach wyświetlane nazwy kolumn nie są takie same jak nazwy wewnętrzne „widziane” przez SharePoint.

Aby sprawdzić to za pomocą PowerShell, można użyć poniższej kwerendy:

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint") 
$site = new-object Microsoft.SharePoint.SPSite("http://nazwa_serwera") 
$relweburl = "/podwitryna"
$web = $site.openweb($relweburl)
$list = $web.Lists["nazwa_listy"]                                    
$list.fields | select Title, InternalName, Hidden, Sealed, CanBeDeleted | where {$_.Hidden -eq $false} | sort title | ft -AutoSize

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *