W celu zainstalowania dodatków w Windows Server 2016, w momencie gdy serwer ma ograniczone połączenie z Internetem, należy:

  • Pobrać iso Windows Server 2016
  • Zamontować obraz na serwerze
  • Za pomocą PowerShell wykonać polecenie:
Import-Module ServerManager

Add-WindowsFeature Net-Framework-Features,Web-Server,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-App-Dev,Web-Asp-Net,Web-Net-Ext,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Health,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Request-Monitor,Web-Http-Tracing,Web-Security,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Filtering,Web-Digest-Auth,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-Mgmt-Compat,Web-Metabase,WAS,WAS-Process-Model,WAS-NET-Environment,WAS-Config-APIs,Web-Lgcy-Scripting,Windows-Identity-Foundation,Server-Media-Foundation,Xps-Viewer –Source d:\sources\sxs

Jako Source wskazujemy nasz zamontowany obraz. Powyższe polecenie instaluje nam niezbędne dodatki dla Sharepoint Server 2019.

Tutaj wskazałem jak zainstalować pozostałe wymagania: http://czochara.io/sharepoint/instalacja-offline-wymagan-wstepnych-dla-sharepoint-2019-server/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *