Przeniesienie listy z SharePoint On-Premise do SharePoint Online

Najszybszym sposobem na przeniesienie listy np. z SharePoint On-Premise do SharePoint Online jest eksport do programu Excel.

W SharePoincie źródłowym wybieramy opcje Eksportuj do programu Excel:

Po zapisaniu pliku na lokalnym dysku, przechodzimy do witryny SharePoint Online. Należy dodać nową aplikację:

Spośród dostępnych opcji wymieramy Importuj arkusz kalkulacyjny.

Następnie uzupełniamy nazwę nowej listy, oraz wskazujemy wyeksportowany wcześniej plik Excel.

Zaznaczamy zakres tabeli i wybieramy importuj.

Nasza lista została zaimportowana. Należy teraz ustawić właściwie poszczególne kolumny, tak aby typ kolumny był zgodny i ewentualnie przejść do dalszej modernizacji listy za pomocą Flow i PowerApps.

Zmiany typu klawiatury w kodzie

Jeżeli chcemy zmienić typ klawiatury bezpośrednio w kodzie, należy powołać się na jeden z poniższych przypadków:

public enum UIKeyboardType : Int {

  case `default` // Default type for the current input method.
  case asciiCapable // Displays a keyboard which can enter ASCII characters
  case numbersAndPunctuation // Numbers and assorted punctuation.
  case URL // A type optimized for URL entry (shows . / .com prominently).
  case numberPad // A number pad with locale-appropriate digits (0-9, ۰-۹, ०-९, etc.). Suitable for PIN entry.
  case phonePad // A phone pad (1-9, *, 0, #, with letters under the numbers).
  case namePhonePad // A type optimized for entering a person's name or phone number.
  case emailAddress // A type optimized for multiple email address entry (shows space @ . prominently).

  @available(iOS 4.1, *)
  case decimalPad // A number pad with a decimal point.

  @available(iOS 5.0, *)
  case twitter // A type optimized for twitter text entry (easy access to @ #)

  @available(iOS 7.0, *)
  case webSearch // A default keyboard type with URL-oriented addition (shows space . prominently).

  @available(iOS 10.0, *)
  case asciiCapableNumberPad // A number pad (0-9) that will always be ASCII digits.


  public static var alphabet: UIKeyboardType { get } // Deprecated
}

 

Przykładowe zastosowanie:

textField.keyboardType = .numberPad