Exchange

Exchange – jak przepiąć skrzynkę do nowego użytkownika

Czasami zdarza się sytuacja, gdy musimy przepiąć istniejącą skrzynkę pocztową z jednego użytkownika na drugiego. Można to zrobić w trzech prostych krokach, wykorzystując Exchange Management Shell. Pierwszy krok to wyszukanie bazy danych, w której znajduję się skrzynka. Należy skorzystać z polecenia: Get-mailbox aliasUzytkownika | format-list * Nazwa bazy danych widnieje przy polu Database. Potrzebny będzie również ExchangeGuid. Kopiujemy zatem również zawartość tego pola. Następnym krokiem jest wyłączenie skrzynki pocztowej poleceniem: Disable-Mailbox –Identity `000000000-0000-0000-0000-0000000000` Jako parament…

Continue reading