development Uncategorized

Zmiany typu klawiatury w kodzie

Jeżeli chcemy zmienić typ klawiatury bezpośrednio w kodzie, należy powołać się na jeden z poniższych przypadków: public enum UIKeyboardType : Int { case `default` // Default type for the current input method. case asciiCapable // Displays a keyboard which can enter ASCII characters case numbersAndPunctuation // Numbers and assorted punctuation. case URL // A type optimized for URL entry (shows . / .com prominently). case numberPad // A number pad with locale-appropriate digits (0-9, ۰-۹,…

Continue reading