SharePoint

Windows Server 2016 i Sharepoint 2019 – instalacja dodatków offline

W celu zainstalowania dodatków w Windows Server 2016, w momencie gdy serwer ma ograniczone połączenie z Internetem, należy: Pobrać iso Windows Server 2016 Zamontować obraz na serwerze Za pomocą PowerShell wykonać polecenie: Jako Source wskazujemy nasz zamontowany obraz. Powyższe polecenie instaluje nam niezbędne dodatki dla Sharepoint Server 2019. Tutaj wskazałem jak zainstalować pozostałe wymagania: http://czochara.io/sharepoint/instalacja-offline-wymagan-wstepnych-dla-sharepoint-2019-server/ dariusz

Continue reading

SharePoint

Instalacja OFFLINE wymagań wstępnych dla SharePoint 2019 Server

SharePoint 2019 wprowadza kilka nowych wymagań wstępnych. Poniższa tabela przedstawia kompletną listę wszystkich wymagań wstępnych dla SharePoint 2019. Czasami zdarza się, że nasz serwer nie ma dostępu do sieci zewnętrznej, lub dostęp do Windows Update jest zablokowany przez GPO. W takim wypadku należy zainstalować składniki offline. Poniżej przestawiłem sposób instalacji wraz z listą niezbędnych wymagań. Lista zawiera parametry wraz z linkami, z których możemy bezpośrednio pobrać składniki. Lista wymagań wstępnych Parametr Nazwa KB3092423 Cummulative Update…

Continue reading

Exchange

Exchange – jak przepiąć skrzynkę do nowego użytkownika

Czasami zdarza się sytuacja, gdy musimy przepiąć istniejącą skrzynkę pocztową z jednego użytkownika na drugiego. Można to zrobić w trzech prostych krokach, wykorzystując Exchange Management Shell. Pierwszy krok to wyszukanie bazy danych, w której znajduję się skrzynka. Należy skorzystać z polecenia: Get-mailbox aliasUzytkownika | format-list * Nazwa bazy danych widnieje przy polu Database. Potrzebny będzie również ExchangeGuid. Kopiujemy zatem również zawartość tego pola. Następnym krokiem jest wyłączenie skrzynki pocztowej poleceniem: Disable-Mailbox –Identity `000000000-0000-0000-0000-0000000000` Jako parament…

Continue reading

Azure

Azure Batch

Azure Batch jest to usługa pozwalająca nam na wykonywanie równoległych komputacji. Azure Batch pozawala nam tworzyć i zarządzać poolami obliczeniowymi składających się z noodów. Noody to tak naprawdę maszyny wirtualne, na których uruchamiane są joby, które są zbiorami tasków. Każdy z tasków jest już realnym procesem, aplikacją, która ma zostać uruchomiona. Mechanizmu tego przeważnie używa się do analizy i procesowania zdjęć, transkodowania różnego rodzaju mediów (głównie video), rozpoznawania np. liter na obrazkach, do uczeniu sztucznych…

Continue reading

Azure

Azure Virtual Machine Scale Sets

Virtual Machine Scale Sets jest to grupa wirtualnych maszyn, które są kopią jednego obrazu, który się skaluje. Aby wdrożyć Azure Virtual Machine Scale Sets, należy uruchomić poniższą ikonę: Wybieramy Create virtual machine scale set: Wybieramy obraz systemu operacyjnego, grupę zasobów, region. Możemy również rozmieścić naszą grupę wirtualnych maszyn w trzech niezależnych strefach. Następnie tworzymy hasło, które będzie takie same dla wszystkich maszyn: Wskazujemy liczbę instancji oraz rozmiar.   Opcja Autoscale pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie…

Continue reading

Azure

Azure Virtual Machines

Aby stworzyć wirtualną maszynę, należy w portalu Azure wejść w Create a resource, a następnie w sekcję Compute: Dla przykładu zainstalujemy Ubuntu Server 17.10. Klikamy zatem w odpowiadającą ikonkę i przechodzimy do konfiguracji: Następnie w opcji nr 2 wybieramy wielkości naszej maszyny: Po prawej stronie mamy podany szacunkowy miesięczny koszt użytkowania maszyny. W opcji nr 3 określamy szczegóły. Należy wybrać ilość niezależnych stref, dzięki którym dostępność usług będzie możliwa w przypadku awarii jednej strefy. Oczywiście…

Continue reading